Description: Nissepønk fra Helvete
Location: Nordpolen
Homepage: https://velstandsfanden.no
Keywords: nisse, pønk, punk, jul, christmas, xmas
About: Velstandsfanden er et lite og intimt pønkorkester. I år har vi satt oss fore å forpeste jula. Du er selvsagt invitert!